Predaje majetku

26. 10. 2021

UNIMONT Slovakia, s. r. o.

Číslo OV: 205/2021 zo dňa 25.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K056317
Subjekt: UNIMONT Slovakia, s. r. o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3037766

26. 10. 2021

Križan Pavol

Číslo OV: 204/2021 zo dňa 22.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X062612
Subjekt: Križan Pavol

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3036877

25. 10. 2021

LESOREZ s.r.o.

Číslo OV: 204/2021 zo dňa 22.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K055919
Subjekt: LESOREZ s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3035514

25. 10. 2021

PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.

Číslo OV: 204/2021 zo dňa 22.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K055906
Subjekt: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3035969

25. 10. 2021

STRIBAK, s.r.o.

Číslo OV: 204/2021 zo dňa 22.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K055913
Subjekt: STRIBAK, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3036178

25. 10. 2021

Varga Peter

Číslo OV: 200/2021 zo dňa 18.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X061232
Subjekt: Varga Peter

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3030258

22. 10. 2021

KROMKA, n.o. v likvidácii

Číslo OV: 203/2021 zo dňa 21.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K055741

Subjekt: KROMKA, n.o. v likvidácii

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3034690

22. 10. 2021

VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze

Číslo OV: 203/2021 zo dňa 21.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K055574
Subjekt: VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3028652

22. 10. 2021

VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze

Číslo OV: 203/2021 zo dňa 21.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K055573
Subjekt: VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3028600

 

22. 10. 2021

VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze

Číslo OV: 203/2021 zo dňa 21.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K055575
Subjekt: VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze