Euro Continental Building a.s. v konkurze

Číslo OV: 187/2021 zo dňa 29.9.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K050129
Subjekt: Euro Continental Building a.s. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3007928

 


Dátum 5. 10. 2021