BYTOČ SK, s.br.o.

Číslo OV: 127/2021 zo dňa 2.7.2021 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: K032004 Subjekt: BYTOČ SK, s.br.o.


Dátum 9. 7. 2021