Balážová Ivana

Číslo OV: 127/2021 zo dňa 2.7.2021 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: K032039 Subjekt:Balážová Ivana


Dátum 9. 7. 2021