ATV družstvo Strážske

Číslo OV: 220/2021 zo dňa 16.11.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X070150
Subjekt: ATV družstvo Strážske

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3076072


Dátum 22. 11. 2021