Kontakty

Adresa:

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21

814 99 Bratislava 1

Tel.: 02/57 289 289

e-mail: slovkons@slovenska-konsolidacna.sk

 

Fakturačné údaje:

IČO: 35776005

Reg. č. 2257/B Obch. reg. Okresného súdu Bratislava 1

 

Kontakty
JUDr. Henrieta Kollárová
riaditeľka odboru
e-mail: hkollarova@slovenska-konsolidacna.sk
tel.: +421 2 57 289 386
fax: +421 2 57 289 400